Death

มนุษย์ปุถุชนทั่วไป ท่านว่าเป็นปุถุชนที่ยังมิได้สดับ คือ ยังไม่มีการศึกษา ก็จะระลึกนึกถึงความตายด้วยความหวาดหวั่นพรั่นกลัว เศร้า หดหูท่อแท้ ระย่อท้อถอย

อ่านต่อ


CHA2-1

โยม อย่าลืมนะ หน้าที่ของเรานั้น ทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้น ส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราดำเนินชีวิต โดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้ว ทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเรา ธรรมะอย่างนี้…ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้ ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ปฏิบัติเมื่อไรก็ได้

อ่านต่อ


P-Pan

ขอให้ทุกคนนะ เวลาก่อนจะหลับ ให้นึกถึงความดีที่ตอนเคยทำ ทรัพย์สินที่สละเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน เลี้ยงพระ นึกถึงศีลที่ตอนเคยรับมา เทศน์ที่ตนเคยฟัง แล้วหมั่นภาวนาถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

อ่านต่อ


paragraph1

การปฏิบัติการพิจารณาธรรมะ ให้เห็นเป็นปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตถึงอดีต อนาคต จะเป็นความกังวลฟุ้งซ่านไป

อ่านต่อ


pic02

เป็นเรื่องของการศึกษาชีวิต เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการ ออกเสียจากชีวิต เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ ปกติเราปล่อยให้ชีวิต ดำเนินไปตามความเคยชินของมันปีแล้วปีเล่า มันมีแต่ความมืดบอด

อ่านต่อ


images

ทุกคนอยากทำบุญอย่างง่ายๆ แต่ทำแล้วอยากได้บุญมากๆ ถ้าว่ากันตามความจริงแล้วก็ไม่ยากเย็นอะไรเลย ง่ายนิดเดียว ไปจัดหาอาหารคาวหวาน ขนมนมเนย ใส่ปิ่นโต พร้อมน้ำผลไม้สักกระป๋องหนึ่ง นำไปถวายพระอรหันต์ก็ได้บุญมากแล้ว แต่ถ้าได้ถวายแก่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ ก็ได้บุญมากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างเรื่องพระอินทร์แปลงกายลงมาให้ทานกับพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะผู้ที่ได้ทำบุญแม้แต่น้อยนิดกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติย่อมได้บุญมากเป็นพิเศษ

อ่านต่อ


original_Buddha

การให้ธรรมะเป็นทาน เช่น ให้วิชาความรู้ ให้คำแนะนำสั่งสอนในทางที่ดี ให้คำตักเตือนเมื่อหลงทางผิด และที่ทำให้ง่ายที่สุดคือการให้หนังสือธรรมะเป็นทาน ในบรรดาการให้ทั้งหลาย ไม่ว่าเป็นข้าวน้ำ วัตถุสิ่งของ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ธรรมะเป็นทานว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และเป็นสุดยอดแห่งการให้ทานทั้งปวงควรให้ธรรมทานแก่ใคร ?

อ่านต่อ


ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99