แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ / ศูนย์มะมาเฮิร์บ ทุกท่าน
เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ 081-931-8787 ของท่าน อ.ฉันทมน (อ.แม่) พูลนิล ผู้ก่อตั้ง มะมาสมุนไพร   มีเหตุขัดข้องบางประการ จึงขอยกเลิกเบอร์ติดต่อดังกล่าว … โดยติดต่อ อ.ฉันทมน (อ.แม่) พูลนิล ในเบอร์ติดต่อใหม่ ดังนี้
หมายเลขที่ 1            089-072-8888
หมายเลขที่ 2            089-504-7689
นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้า อ.ฉันทมน พูลนิล จะไม่ขอรับผิดชอบในการกระทำใดๆ หรือการแอบอ้างชื่อข้าพเจ้า และอื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อข้าพเจ้ากับหมายเลข 081-931-8787
 หมายเหตุ : กรุณาส่งต่อข้ออมูลนี้เพื่อให้ท่านผู้มีอุปการคุณให้รับทราบโดยทั่วกัน

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99