ประกาศเกียรติคุณ

อ.แม่ (ฉันทมน พูลนิล) -รับใบประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการหนังสือพิมพ์ข่าวกระทรวง และแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่ง รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ หนังสือพิมพ์ข่าวกระทรวง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99