ประมวลภาพ-วันคล้ายวันเกิด อ.แม่ 6 มิ.ย 55

ช่วงเช้า : ณ.วัดบางนาบุญ จ.นนทบุรี

เป็นประจำทุกปีในวันคล้ายวันเกิดท่าน อ.ฉันทมน พูลนิล ท่านจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่พระคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และให้พรแด่ ศิษฐ์มะมาเฮิร์บ พร้อมทั้งผู้มีอุปการคุณ ขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันอันตรายทั้งปวง

 

ช่วงเย็น : ณ.หาดแสงจันทร์รีสอร์ท จ.ระยอง

ในนาม บจก.มะมา เฮิร์บ (๙๙) ขอขอบพระคุณครอบครัว หิงปัน, ศิษฐ์มะมาเฮิร์บ, หนังสือพิมพ์ข่าวกระทรวง และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลา แรงกายและใจ จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดแด่ท่าน อ.ฉันทมน พูลนิล อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสถานที่พักที่สะอาด สะดวกสบาย ในครั้งนี้

“ในความทุกข์ใจของท่าน อ.แม่ เบาบางลง ด้วยศิษฐ์มะมาเฮิร์บ ที่ให้ทั้งเวลา กำลังใจ ความสุข มอบแด่ท่าน อ.แม่ อย่างจริงใจ จนได้เห็นรอยยิ้มแห่งความแข่งแกร่งของท่านอีกครั้ง ”

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99