ประมวลภาพรับรางวัล”คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน” ปี 58

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร บจ.มะมา เฮิร์บ (๙๙) และ บจ.สยาม เมอริท โปรดักส์ ได้เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัล “คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติดีเด่น ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล ทรงโปรดประทานประกาศณียบัตร ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ : ททบ.5 รายการ ฮอตไลน์ไทยแลนด์ (ออกอากาศเมื่อ 18 ส.ค 58 เวลา 09:50 น.)

ประมวลภาพ

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99