อ.แม่ ร่วมงานกาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ

 

อ.ฉันทมน พูลนิล เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ “ผ้าไทยล้ำค่า คู่ฟ้าพระบารมี นำวิถีแห่งอาเชี่ยน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน

 

 

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99