อ.แม่ รับรางวัล แม่ดีเด่น ปี 57

 

อ.ฉันทมน พูลนิล ได้รับเชิญเข้ารับ-ประทานรางวัล แม่ตัวอย่างดีเด่น  ในงาน “แม่พิมพ์ของชาติดีเด่น แม่ตัวอย่างดีเด่น และลูกผู้กตัญญูต่อแม่ดีเด่น”   จากท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ”

 

 

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99