เชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคี เพื่อสมทบสร้างกำแพงและซุ้มประตูวัดที่เสียหายจากอุทกภัย

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99