ประกาศจาก อ.แม่

 

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

อาจารย์ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่)  ซึ่งเป็นผู้คิดค้นสูตรตัวยามะมาเป็นคนแรก และเป็นผู้เดียวในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงภายใน ทำให้ ณ.ปัจจุบัน อ.ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่)  ได้จัดตั้งบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงแบรนด์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “มะมา เฮิร์บ”

อาจารย์ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่) จะไม่รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ และการบริการทุกอย่างที่ใช้ชื่อ “มะมาสมุนไพร”  หรืออะไรก็ตามที่เกิดจาก “มะมาสมุนไพร” โดยเด็ดขาด

และขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า “มะมา เฮิร์บ”  เป็นของอาจารย์ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่) และต้องมีโลโก้เป็นรูปลายเส้นใบหน้า อ.แม่ พร้อมทั้งลายเซ็นต์กำกับที่รูป เท่านั้น จึงจะเป็นของแท้

แจ้งเตือน : เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และการบริการ ก่อนเข้าทำการรับบริการจากศูนย์มะมาเฮิร์บของท่าน อ.แม่ กรุณาตรวจสอบใบประกาศแต่งตั้งศูนย์มะมาเฮิร์บ โดยมีลายเซ็นต์ อ.ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่) พร้อมตรายางบริษัทฯ กำกับ จึงจะเป็นของ อ.แม่ โดยตรง

ตัวอย่างใบประกาศ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท มะมา เฮิร์บ (๙๙) จำกัด

รวมข่าวมะมาเฮิร์บ-คลิกที่นี่

 

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99