บทความในหมวดหมู่นี้


cats

ผู้บริหาร บจ.มะมา เฮิร์บ (๙๙) และ บจ.สยาม เมอริท โปรดักส์ ได้เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัล “คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน”

อ่านต่อ


Page

อ.ฉันทมน พูลนิล เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ “ผ้าไทยล้ำค่า คู่ฟ้าพระบารมี นำวิถีแห่งอาเชี่ยน”

อ่านต่อ


Page

อ.ฉันทมน พูลนิล ได้รับเชิญเข้ารับ-ประทานรางวัล แม่ตัวอย่างดีเด่น ในงาน “แม่พิมพ์ของชาติดีเด่น แม่ตัวอย่างดีเด่น และลูกผู้กตัญญูต่อแม่ดีเด่น”

อ่านต่อ


Saraburi200x150

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ อ.เมือง จ.สระบุรี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


PL001

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ อ.เมือง จ.พัทลุง อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


Pinc1

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


Aree200x150

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ ซอยอารีย์ พหลฯ กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


กฐินมะมา1-1

เชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคี เพื่อสมทบสร้างกำแพงและซุ้มประตูวัดที่เสียหายจากอุทกภัย ทอด ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระโพธิญาน (เขาตีหิน) ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย 56 โดยท่าน อ.ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่) เป็นประธานกรรมการ

อ่านต่อ


PinKaew200x150

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


KoRat

พบพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ-โคราช จ.นครราชสีมา โฉมใหม่ สถานที่แห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


She

เมื่อวันที่ 13-19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา อ.แม่ ได้ปลงผมบวชชีประจำปี 2556 เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล อุทิศให้คุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ ศิษย์มะมาเฮิร์บและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

อ่านต่อ


samyan1-2

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ สามย่าน กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


HY200x150

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


NKSW2-1

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


PCB2

พบกับพิธีเปิดศูนย์มะมาเฮิร์บ @ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ


ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99