เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 โดยมี อ.ฉันทมน พูลนิล (อ.แม่) ทำพิธีเปิด และคณะศิษย์มะมาเฮิร์บ  จึงขอเรียนเชิญผู้มีอุปการคุณทุกท่านเข้ารับการตรวจหนังศีรษะและปรึกษาปัญหาได้แล้ว วันนี้

คุณจุไรวรรณ วิมลไชยจิต  [M-034]

สถานที่ตั้ง : 175/1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

โทร : 061-902-9443

เวลาเปิด – ปิด :

อีเมล์ :

 ประมวลภาพ-พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา

คุณจุไรวรรณ วิมลไชยจิต  [M-034]

สถานที่ตั้ง : 175/1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

โทร : 061-902-9443

เวลาเปิด – ปิด :

อีเมล์ :

WP Post Tabs

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99