ศูนย์มะมาเฮิร์บ @ จ.บุรีรัมย์  เปิดให้บริการวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  จึงขอเรียนเชิญผู้มีอุปการคุณทุกท่านเข้ารับการตรวจหนังศีรษะและปรึกษาปัญหาได้แล้ว วันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 091-020-1159

คุณสุรางคณา (แขก)  แจ่มใส  [M-064]

สถานที่ตั้ง : 401 บ้านชุมทอง ซ.วัดธรรมธีราราม (ป่าโรงเรื่อย) ถ.บุรีรัมย์-คูเมือง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร. 091-020-1159

เวลาเปิด-ปิด :

อีเมล์ :

>>> แผนที่ ศูนย์มะมาเฮิร์บ จ.บุรีรัมย์

 ประมวลภาพ-พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

คุณสุรางคณา (แขก)  แจ่มใส  [M-064]

สถานที่ตั้ง : 401 บ้านชุมทอง ซ.วัดธรรมธีราราม (ป่าโรงเรื่อย) ถ.บุรีรัมย์-คูเมือง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร. 091-020-1159

เวลาเปิด-ปิด :

อีเมล์ 

>>> แผนที่ ศูนย์มะมาเฮิร์บ จ.บุรีรัมย์

บรรยากาศโดยรอบ

WP Post Tabs

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99