การฟื้นฟูสภาพเส้นผมได้รับความนิยมอย่างแพรหลายในประเทศไทยและทั่วโลก โดยใช้วิธีการฟื้นฟูและดูแลสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อสร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่สภาพหนังศีรษะประสบปัญหาผมบางและเส้นผมหลุดร่วง ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแต่อย่างใด กับทำให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายหนังศีรษะ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะได้เป็นอย่างดี

ผู้สนับสนุนเพลงมะมาเฮิร์บ99